Skip to content

Inclusie- en Exclusiecriteria

We verlenen zorg aan cliënten van o tot …. jaar. De doelgroep waarop Vlo Care BV zijn diensten verleent zijn gericht op cliënten met een Laag tot Hoog complexe zorgaanvraag.

Inclusiecriteria

Cliënten met de onderstaande aandoeningen en beperkingen kunnen gebruikt maken van de diensten van Vlo Care

 • Somatische klachten
 • Lichamelijke klachten
 • Chronisch Ziektebeeld
 • Ziekenhuis verplaatste zorg

Geloof / levensbeschouwing en Cultuur

Bij Vlo Care kunt u terecht met elke geloof of levensbeschouwing, op grond van afkomst en cultuur wordt niemand uit of buitengesloten. We zullen rekening houden met de wensen wat hoort bij de cultuur, geloof en levensbeschouwing van de cliënt.

Exclusiecriteria

Vlo Care is een thuiszorgorganisatie die in principe zorg aan iedereen levert die deze nodig heeft. Om ons werk professioneel te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om een uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze organisatie in wederzijds overleg beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg kunnen verlenen.

Het welzijn van onze cliënten is onze eerste prioriteit. Daarom zal Vlo Care cliënten met een geestelijke zorgvraag doorverwijzen naar een andere instelling. Wij zullen altijd met u meedenken een passende oplossing te vinden.

Andere uitsluitingen zijn:

 • Cliënten met een storend, problematisch gedrag voor zijn of onze omgeving, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig en niet beïnvloedbaar is.
 • Cliënten met een behoefte aan intensieve zorg, die verder reikt dan de reguliere begeleiding.
 • Cliënten met gewelddadige en of psychopathisch gedrag naar zich zelf en onze medewerkers.
 • Cliënten die verbaal agressief zijn.
 • Cliënten die onze zorg tegenwerken, en die zorg niet willen accepteren.
 • Cliënten die buiten ons zorggebied vallen.
 • Cliënten waarbij wij verwachten de kwaliteit / kwantiteit niet kunnen verzekeren.
 • Cliënten waarbij de medewerkers te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen. In wat voor aard dan ook.
 • Cliënten met wegloopgedrag, dwaalgedrag, zodanig dat de veiligheid en vrijheid van de cliënt niet gegarandeerd kan worden.
 • Cliënten en / of naasten die seksueel ongewenst gedrag vertonen
 • Cliënten die niet meewerken aan het veilig en verantwoord kunnen werken van onze medewerkers.
 • Cliënten met claim gedrag waarvoor 1 op 1 begeleiding nodig is, of cliënten (volwassenen) die niet alleen kunnen zijn in hun woning.

Zorg beëindigen

Grondslagen voor het beëindigen van zorg

De indicatie wordt niet verleent of verlengd,

Wanneer de machtiging van de cliënt niet wordt verleent of verlengd, kan Vlo Care de zorg opschorten in afwachting van de bezwaarprocedure, gaat die cliënt geen bezwaarprocedure aan, of verliest hij de bezwaarprocedure, dan kan Vlo Care de zorg beëindigen.

Verhuizen naar een locatie buiten ons zorg regio,

Besluit de cliënt te verhuizen naar een regio waar Vlo Care geen zorg verleent, dan kan Vlo Care de zorg beëindigen.

Onbetamelijk gedrag

Wanneer er sprake is van onbetamelijk gedrag, gedacht moet dan worden aan, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld van de cliënt naar onze medewerkers, kan Vlo Care besluiten de zorg op te schorten en eventueel te beëindigen.

Informatie en klachten

Vlo Care zal er altijd alles aan doen om u als cliënt zo goed mogelijk te helpen en van dienst te zijn. We zijn dagelijks bezig met verbeteringen.

Als u klachten of verbeterpunten wilt melden kunt u dat altijd bij ons op kantoor melden aan de klachten functionaris. Deze onafhankelijke functionaris zal samen met u kijken naar een passende oplossing in samenspraak met het team.

Als blijkt dat Vlo Care niet in staat is uw klacht te behandelen, kunt u terecht bij het klachtenportaal zorg, waarbij Vlo Care is aangesloten.

Email Klachtenfunctionaris:

rowena.v@vlocare.nl